Gegevens t.b.v. de ANBI-status

Naam instelling:

Stichting Kledingbank Drenthe

 

RSIN nummer / Fiscaal nummer:

8509 46 049

 

Rekeningnummer:

NL16 RBRB 0827 9007 59 t.n.v. Kledingbank Drenthe

 

Bezoekadres:

Fabrieksweg 2A / 7902 NM / Hoogeveen

 

Postadres:

Prinses Irenestraat 20 / 7902 AL / Hoogeveen

 

Doelstelling:

Verstrekken van kleding en schoenen aan mensen met een langdurend laag inkomen.

 

Beleidsplan (in het kort):

Doorgaan met de Kledingbank, conform doelstelling.

 

Bestuur:

Vacature – Voorzitter

Jeannet Scholten – Vervangend voorzitter

Johan Veenstra – Secretaris (06-41594475)

Marianne van Leeuwen - Penningmeester

Marrie Oelen - Algemeen bestuurslid / Bedrijfsleider

Willy Timmer – Algemeen bestuurslid

Hennie Dijkslag – Algemeen Bestuurslid

Coby Veenstra – Personeelszaken (06-14068139)

  

Beloningsbeleid:

Er wordt zowel aan de bestuursleden als vrijwilligers geen beloningen in welke vorm dan ook verstrekt.

 

Verslag activiteiten:

Opbouw en bekendheid geven van de organisatie, kleding verzamelen, sorteren en uitgifte van kleding.

 

Download
Jaarcijfers 2018.pdf
Adobe Acrobat document 60.4 KB
Download
Jaarcijfers 2017.pdf
Adobe Acrobat document 63.1 KB
Download
Jaarcijfers 2016.pdf
Adobe Acrobat document 403.4 KB
Download
Jaarcijfers 2015.pdf
Adobe Acrobat document 42.6 KB
Download
Jaarcijfers 2014.pdf
Adobe Acrobat document 42.8 KB
Download
Jaarcijfers 2013.pdf
Adobe Acrobat document 91.8 KB