Wij zoeken donateurs!

 

Wilt u ons financieel ondersteunen met een donatie?

Heel hartelijk dank!

 

Dit kan op: NL16 RBRB 0827 9007 59 

t.n.v. Kledingbank Drenthe

 

 

De Kledingbank Drenthe is een stichting. Dat betekent dat de Kledingbank voor haar inkomsten afhankelijk is van:

 • Subsidies;
 • Donaties;
 • Sponsoring;
 • Verkoopacties.

Donateurs

De Kledingbank Drenthe is een feit. Sinds de opening mogen we voortdurend veel nieuwe klanten verwelkomen. Wij als Kledingbank Drenthe willen sociaal zijn en onze cliënten ruim- en barmhartig helpen; veel in armoe verkerende mensen weten inmiddels de weg naar ons te vinden. Het is echt schrijnend als je ziet waar mensen van rond moeten komen en hoe blij ze zijn met wat kleding, zoals jonge (en aanstaande) moeders die een kinderuitzet bij elkaar zoeken.

 

Om ons werk blijvend mogelijk te maken zijn we als stichting zonder winstoogmerk mede afhankelijk van onze donateurs. We zijn erg blij met onze huidige donateurs, maar we zijn ook altijd op zoek naar nog meer nieuwe donateurs. De “winkelvoorraad” krijgen we binnen, echter zitten we ook met allerlei doorlopende kosten en lasten.

 

U moet hierbij denken aan o.a. de volgende zaken:

 • Schoonmaak- en opruimkosten om het pand en de winkel netjes te houden;
 • Afvoerkosten lompen, vuilnis- en afvalzakken;
 • Kantoorartikelen t.b.v. onze administratie;
 • Kosten om het pand brandveilig te maken en te houden;
 • Huisvestingskosten, inrichting, promotiemateriaal;
 • Brandstofkosten;
 • Hosting & Websitekosten.

Zonder uw steun: houden we de kledingbank niet of met veel moeite draaiend, kunnen we minder vaak open, minder mensen helpen en de boel niet of minder goed schoonhouden.

  

 

ANBI-status

De Kledingbank beschikt over de zgn. ANBI-status. Dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van uw belasting. Klik op het logo voor meer informatie over ANBI.

Sponsors

De kledingbank Drenthe is afhankelijk van sponsors. Wij verwelkomen dan ook van harte bedrijven die ons willen sponsoren! Mede dankzij u kunnen wij met de Kledingbank een grote groep mensen blijven helpen. 

 

Helpt u ons mee?

Als u donateur of sponsor wilt worden of hier eerst meer informatie over wilt hebben, neemt u dan contact op met ons in het contactformulier hieronder.

  

Met dank aan....

 • Langs deze weg willen wij Stichting Haella bedanken voor een donatie van €1000, waarvan wij cadeaubonnen konden kopen voor onze minimagezinnen. 
 • Langs deze weg willen wij Stichting Kinderhulp bedanken voor het verstrekken van 89 cadeaubonnen voor onze minimagezinnen. 
 • Langs deze weg willen wij Schonewille Fotografie bedanken voor de fijne samenwerking. Er werd namelijk geheel belangeloos een uitgebreide fotoreportage gemaakt van onze Kledingbank. Deze foto's ziet u terug in het ontwerp van de website.