Steeds meer mensen in Nederland verkeren in financiële moeilijkheden. Als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of overlijden van de kostwinner, echtscheiding, verslavingen, werkloosheid of een faillissement. Ze kunnen zichzelf niet meer van kleding en/of schoeisel voorzien.

 

Dit is een van de hoofdredenen waarom de Stichting Kledingbank Drenthe is gestart. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in Hoogeveen en omstreken. Stichting Kledingbank Drenthe geeft herbruikbare kleding en schoeisel aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen. De andere hoofdreden is dat de Stichting Kledingbank Drenthe een prima plek is waar mensen zonder werk als vrijwilliger arbeidsritme op kunnen doen en hun afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk kunnen houden. 

 

Voor wie is de Kledingbank?

 

Stichting Kledingbank Drenthe is bedoeld als NOODHULP voor mensen die financieel echt niet rond kunnen komen. In onze winkel kunnen mensen, die kleding nodig hebben, op een prettige en ongedwongen manier nagenoeg kosteloos kleding uitzoeken en meenemen. Dit kan alleen op doorverwijzing en wordt getoetst door de hulpinstanties. 

 

 

Donateurs gezocht!

 

Wilt u ons financieel ondersteunen met een donatie?

Heel hartelijk dank!

 

Dit kan op: NL16 RBRB 0827 9007 59 

t.n.v. Kledingbank Drenthe

 

 

Meer informatie


 

Kijk voor meer informatie op de diverse pagina's via onze menubalk. U treft o.a. informatie aan over onze werkwijze en openingstijden. Tevens bieden wij specifieke informatie aan voor nieuwe cliënten. Voor de hulpinstanties hebben wij een aparte pagina ingericht met de benodigde informatie.

 

Klik hier voor de locaties van onze kledingcontainers. 

 

 

Fabrieksweg 2A / 7902 NM / Hoogeveen

 

 

06 - 485 708 51

 

info@kledingbankdrenthe.nl