Wegens de zomervakantie zal de Kledingbank van 

28 juli t/m 21 augustus gesloten zijn. 

U heeft vast al via diverse regionale media vernomen dat de gemeente Hoogeveen de regeling “Bijkomende studiekosten schoolgaande kinderen” heeft geschrapt.

 

Deze regeling was bestemd voor ouders met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De regeling was er om ouders financieel te ondersteunen bij aanvang van het nieuwe schooljaar, onder meer bij de aanschaf van een nieuwe fiets, schoolkamp en schoolspullen. Schrappen van de regeling is, volgens de gemeente Hoogeveen, één van de bijsturingsmogelijkheden om de financiën van de gemeente op peil te houden.

 

Behalve het schrappen van de studiekostenregeling, wordt het “Kindpakket” ook nog versoberd. Dit pakket is speciaal bedoeld voor kinderen van ouders die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

 

KORTOM: Een zeer onwenselijke situatie voor onze minimagezinnen binnen de gemeente Hoogeveen!

Diverse vrijwilligersorganisaties in Hoogeveen hadden hier al hun ongenoegen over geuit, waaronder via een artikel in het Dagblad van het Noorden. Bij de KledingbankDrenthe krijgen we ook zeer bezorgde signalen binnen van onze cliënten.

 

Wij hopen dat dit bericht zoveel mogelijk gedeeld zal worden, zodat deze onwenselijke situatie zichtbaar gemaakt kan worden bij alle bewoners van de gemeente Hoogeveen. Hiermee hopen wij op nog meer (burger)initiatieven, zodat er een duidelijk signaal afgegeven kan worden richting de gemeente Hoogeveen. De KledingbankDrenthe zal er tevens over nadenken hoe we dit signaal nog extra kunnen versterken in de komende weken.

 

Wilt u onze Facebookpagina extra in de gaten houden? 

www.facebook.com/kledingbankdr

 

9 augustus 2019

 

Doel & Achtergrond

 

Steeds meer mensen in Nederland verkeren in financiële moeilijkheden. Als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of overlijden van de kostwinner, echtscheiding, verslavingen, werkloosheid of een faillissement. Ze kunnen zichzelf niet meer van kleding en/of schoeisel voorzien.

 

Dit is een van de hoofdredenen waarom de Stichting Kledingbank Drenthe is gestart. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in Hoogeveen en omstreken. Stichting Kledingbank Drenthe geeft herbruikbare kleding en schoeisel aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen. De andere hoofdreden is dat de Stichting Kledingbank Drenthe een prima plek is waar mensen zonder werk als vrijwilliger arbeidsritme op kunnen doen en hun afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk kunnen houden. 

 

Voor wie is de Kledingbank?

 

Stichting Kledingbank Drenthe is bedoeld als NOODHULP voor mensen die financieel echt niet rond kunnen komen. In onze winkel kunnen mensen, die kleding nodig hebben, op een prettige en ongedwongen manier nagenoeg kosteloos kleding uitzoeken en meenemen. Dit kan alleen op doorverwijzing en wordt getoetst door de hulpinstanties. 

 

Meer informatie


 

Kijk voor meer informatie op de diverse pagina's via onze menubalk. U treft o.a. informatie aan over onze werkwijze en openingstijden. Tevens bieden wij specifieke informatie aan voor nieuwe cliënten. Voor de hulpinstanties hebben wij een aparte pagina ingericht met de benodigde informatie.

 

Klik hier voor de locaties van onze kledingcontainers. 

 

 

Fabrieksweg 2A / 7902 NM / Hoogeveen

 

 

06 - 485 708 51

 

info@kledingbankdrenthe.nl