GRATIS KLEDING OF SPEELGOED VOOR HEN DIE HET NODIG HEBBEN.
Header

Stichting Kledingbank

Gegevens ten behoeve van de ANBI status

Naam instelling:

Stichting Kledingbank Drenthe.

RSIN nummer/Fiscaal nummer:

8509 46 049

Bezoekadres:

Fabrieksweg 2 te Hoogeveen.

Postadres:

Krakeelsedijk 22 | 7913 VZ | Hollandscheveld.

Doelstelling:

Verstrekken van kleding, schoenen en speelgoed aan mensen met een langdurend laag inkomen.

Beleidsplan ( in het kort):

Doorgaan met kledingbank, conform doelstelling.

Bestuurders functie en naam:

- Arnaud Bottenheft, Voorzitter

- Henk Udding, Secretaris

- Gerard Booij, Penningmeester

- Marrie Oelen , Algemeen bestuurslid

- Jeannet Scholten, Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:

Er wordt  zowel aan de bestuursleden als vrijwilligers geen beloningen in welke vorm dan ook verstrekt.

Verslag activiteiten:

Opbouw en bekendheid geven  van de organisatie, kleding verzamelen, sorteren  en uitgifte van kleding.

Financiële verantwoording

jaarcijfers-2017

Jaarcijfers-2016

Kledingbank balans en exploitatie 2015

Kledingbank balans en exploitatie 2014

Exploitatierekening 2013

Rente banken  €         68,09 Huisvestingskosten
Verkoop incourante kleding, lompen en restgoederen  €   9.597,06 Energie, verzekeringen, belastingen, inrichting, onderhoud  €   2.435,76
Giften Operationele kosten
Particulieren, kerken, organisaties en fondsen  €   6.995,00 Vrijwilligers, verwerking kleding en daarvoor benodigde voorzieningen  €   1.907,57
Algemene kosten
Administratiekosten, bankkosten, kosten acties  €       612,69
Verrekening/afsluiten breiclub en speelgoedbank  €   3.872,25
Positief saldo  €   7.831,88
Totaal  € 16.660,15 Totaal  € 16.660,15


Balans per 31 december 2013

Banken 2013.01.01  € 10.437,02 Banken 2013.12.31  € 16.856,07
Positief saldo  €   7.831,88 Waarborgsom Energiemaatschappij  €   1.412,83
Totaal  € 18.268,90 Totaal  € 18.268,90

Het positieve saldo is opgenomen in het banksaldo van 31-12-2013.

Wij reserveren dit bedrag voor een andere locatie, omdat wij voor het huidige pand geen huur hoeven te betalen en deze t.z.t. moeten verlaten.