GRATIS KLEDING OF SPEELGOED VOOR HEN DIE HET NODIG HEBBEN.
Header

Oranje Fonds steunt de Kledingbank met grote gift

maart 14th, 2014 | Posted by Gert in Nieuws

In de 2 jaar dat de kledingbank nu (nog maar) open is, sinds januari 2012, wordt het steeds drukker. Het aantal klanten neemt per week toe. Tegelijkertijd is het aantal meewerkende vrijwilligers fors toegenomen naar ruim 50 personen. Belangrijk is de communicatie tussen de vrijwilligers onderling en met de klanten optimaal is.

Vorig jaar is er door SWW een cursus communicatie en weerbaarheid gegeven, waar behalve bestuur en vrijwilligers van de kledingbank tevens een aantal vrijwilligers van de voedselbank, Rusland Kinderhulp, verkeersregelaars, zorgboerderij Gaia en het Jannes van der Sleeden aan deel hebben genomen. Deze cursus krijgt nu een vervolg.

SWW Hoogeveen is benaderd voor de cursusmogelijkheden en trainer Map Dijkstra was direct zeer enthousiast over dit initiatief. Zij bood aan, deze cursus te gaan geven met de bedoeling dat er tegelijkertijd vrijwilligers worden opgeleid, die in het vervolg de training ook zelf kunnen gaan geven.

Doel van de cursus is om de deelnemers zelf te laten ontdekken wat ze willen leren, wat hun kracht is, wat ze al heel goed kunnen en hoe ze dat in de praktijk vorm geven. Verder wordt onderzocht en besproken wat ze nodig hebben om goed met elkaar en met de klanten om te kunnen gaan en te kunnen werken in een bedrijf en winkel.

SWW biedt de cursus op maat aan, omdat iedere deelnemer vanuit z’n eigen perspectief/achtergrond vrijwilligerswerk doet.

Map Dijkstra: “dat betekent verschillende verwachtingen bij mensen, die ieder op zijn/haar beurt andere dingen willen leren, eigen kwaliteiten willen ontdekken, gebruiken en delen.

Er zit een fysiek gedeelte bij met oefeningen om stevig te leren staan, zelfvertrouwen en een goede houding te krijgen,waarbij grenzen stellen,op komen voor je zelf, in leven in een ander van groot belang zijn.

We gaan met praktijksituaties aan de gang en oefenen ook in rollenspellen.

Het Oranjefonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranjefonds.

Het bestuur van de kledingbank hoopt hiermee de deelnemende cursisten op een positieve manier slimmer, wijzer te maken en te stimuleren om ook thuis, op school, op het werk allerlei met kwesties handiger en soepeler om te gaan. Ze kunnen het ook gebruiken om een baan te vinden, immers alle deelnemers krijgen na afloop een certificaat als bewijs van deelname, waar toekomstige werkgevers niet vies van zullen zijn!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.